بهینه‌ترین نوع نمای کرتین وال برای شهر تهران
01
10

بهینه‌ترین نوع نمای کرتین وال برای شهر تهران

نمای کرتین وال مانند هر نمای دیگر در یک شهر مهم‌ترین عضو ساختاری هویت شهری است. هر نمایی در نوع خود و به تنهایی ممکن است دارای مزایا و معایبی باشد، ولی این بدین معنا نیست که محدودیت یک نوع نمای خاص موجودیت و کاربرد آن را به کلی زیر سوال ببرد. بلکه برعکس موجودیت آن را برای یک کارکرد ویژه و خاص، قوی‌تر و پررنگ‌تر می‌نماید. نمای کرتین وال یکی از سیستم‌های نمای مدرن ساختمانی است که ساختاری خود ایستا دارد. کرتین وال از دو متریال اصلی تشکیل می‌شود که عبارت است از سازه اصلی نگهدارنده و مصالح پرکننده.

بهینه‌ترین نوع نمای کرتین وال برای شهر تهران


 
انواع راهکارهای ایجاد خطوط کلی معمارانه و طراحی فاز 2 در نماهای کرتین وال شیشه ای وابسته به دو عامل اصلی می‌باشد که شامل در نظر داشتن استحکام سازه‌ای نما و خطوط نمایان پیش‌بینی شده توسط آرشیتکت پروژه می‌باشد. اجرای این خطوط کلی معماران در نمای کرتین وال wall curtain به دو روش کلی با درپوش نگهدارنده Facecap و بدون درپوش Frameless اجرا می‌شود. انتخاب سیستم‌های اجرای نمای کرتین وال به دو عامل استحکام و خطوط نمایان نما وابسته می‌باشد. که در نماهای فریملس (بدون خطوط نمایان) با استفاده از دو سیستم channel-U و فریم‌دار انجام می‌گیرد.
در خصوص تکنولوژی به کار رفته در انواع روش‌های اجرایی نمای کرتین وال، برای شهر تهران ویژگی‌هایی را باید دارا باشد:
1.قطعات کرتین وال دارای درز انبساط مابین خود، جهت آزادی حرکت در زمان انبساط و انقباض ناشی از حرارت باشد.
2.با توجه به اینکه قابها در زمان زلزله حرکت می‌کنند و از مربع یا مستطیل شکل به سمت لوزی حرکت جزئی دارند باید قطعات کرتین وال هم آزادی عمل و امکان حرکت در زمان تغییر شکل قاب‌های ساختمانی را داشته باشند.
3.نمای کرتین وال در زمان حرکت ناشی از انبساط و انقباض و یا زلزله صدا نداشته باشند و قطعات الستیکی بتوانند علاوه بر امکان ایجاد حرکت، آب‌بندی و هوابندی کامل را هم انجام دهد.
4.امکان تعویض قطعات نمای کرتین وال از روی نمای ساختمان به راحتی امکان‌پذیر باشد.
5.انتقال حرارت به داخل حداقل باشد.
6.ضخامت ترنزوم های نمای کرتین وال نباید مکانی برای نشستن خاک و کثیفی شیشه‌ها در زمان بارندگی باشد. در نهایت با توجه به مطالعات انجام شده، محققین تمام این ویژگی‌ها را در سیستم AW3T یافتند و دیتیل‌های زیر را برای شهر تهران بدلیل جلوگیری از نشستن خاک در پشت فریم ها و شناور بودن در برابر زلزله و مقاومت در برابر شرایط جوی و ... پیشنهاد می‌دهند. 

بهینه‌ترین نوع نمای کرتین وال برای شهر تهران


برای ساختمان های مرتفع و بلندمرتبه دیتیل‌های فراوانی وجود دارد که بر طبق ویژگی‌های در نظر گرفته و بررسی شده از جمله سیالیت و مقاومت در برابر زلزله و نیروهای جانبی، دیتیل های زیر پیشنهاد می‌گردند. این دیتیل‌ها به دلیل مدرن بودن و طراحی خاص پروفیل‌هایشان و مقاومت بسیار زیاد در برابر زلزله به دلیل قرارگیری گیره‌هایی در پایین پروفیل و داشتن دامنه نوسان و همچنین کوچک‌تر ساخته شده فریم‌ها که از نشستن گرد و غبار بر فریم‌ها جلوگیری می‌کنند مورد توجه قرار دارند. از این دیتیل در برج راه آهن استفاده شده است که امروزه اصالت و کارایی خود را به خوبی نشان می‌دهد.
حال، اینکه کدام نوع سیستم نمای کرتین وال مورد نظر و انتخاب قرار می‌گیرد بستگی به نظر طراح دارد که با توجه به شرایط اقلیمی، ارتفاع ساختمان و سایر عوامل، سیستم دلخواه و مورد اطمینان انتخاب می‌شود.

بهینه‌ترین نوع نمای کرتین وال برای شهر تهران