پروژه اداري تجاري فرخ ، زعفرانيه
پروژه اداری ،  قیطریه_ ابتدای بلوار اندرزگو
پروژه وزراء
پروژه ی ویلای شهرک آناناس
پرو‍ژه اداري تجاري آدورا ، نياوران
پروژه اداری تجاری رز ، خیابان الهیه - میدان تختی
پژه اداري تجاري ولنجك بلوار بهزادي
پروژه اداري تجاري كلاسيك ،‌سردار جنگل
قبل بعد

گالری تصاویر