پروژه اداري تجاري فرخ ، زعفرانيه

ـ اجراي نماي كامپوزيت
ـ اجراي نماي كرتين وال
ـ اجراي نماي ويندو وال
ـ اجراي لوور آلومينيومي
ـ اجراي اسپايدر