پروژه اداری تجاری سام سنتر ، فرشته

ـ اجراي نمای سرامیک خشک
ـ اجراي نمای استرچ متال
ـ اجراي نمای کامپوزیت
ـ اجراي نمای کرتین وال
ـ برش لیزر