پروژه اداری و تجاری مدرن الهیه

ـ اجرای لوگوی ساختمان با ورق کامپوزیت
ـ اجرای نمای کامپوزیت
ـ نمای سنگ خشکه
ـ نمای شیشه ای فریم لس و کرتین وال