ساختمان Phoenix ونک

ـ اجرای نمای HPL

ـ اجرای نمای كرتين وال
ـ اجرای نمای لوور های آلومينيومی
ـ اجرای نمای شيشه ای اسپايدر
ـ اجرای نرده شيشه ای
ـ اجرای سرامیک خشک