• استرچ متال
  13
  04

  استرچ متال

  استرچ متال یا (Expanded metal) 

  استرچ متال یا (Expanded metal) یک نوع ورق فلزی است که برش داده شده و کشیده شده است تا یک الگوی منظم (اغلب الماسی شکل) از مواد متخلخل فلز مانند ایجاد کند. امروز استرچ متال به عنوان به روز ترین متریال در نمای ساختمان های مدرن به کار می رود. استرچ متال به عنوان پوسته ی دوم نمای ساختمان های مدرن مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین استرچ متال به عنوان فعال کننده ی نمای شب به کار می رود. استرچ متال به علت وجود چشمه های متفاوت می توان به عنوان کنترل کننده ی نور روز در نما های شیشه ای مدرن (کرتین وال) به کار رود.

   

  استرچ متال

   

  ویژگی های استرچ متال 

  از دیگر ویژگی های استرچ متال (Expanded metal) می توان به تنوع زیاد در چشمه های آن اشاره کرد.

  استرچ متال

  با توجه به قیمت متریال های موجود در بازار ایران استرچ متال (Expanded metal) یکی از اقتصادی ترین آیتم ها برای استفاده در نماهای مدرن می باشد.

   

   

  استرچ متال

   

   

  روش نصب

  استرچ متال به دو روش VISABLE و IN VISABLE در نماهای سختمانی مدرن اجرا می شود.


   

خبر ها

 • استرچ متال
  13
  04

  استرچ متال

  استرچ متال یا (Expanded metal) 

  استرچ متال یا (Expanded metal) یک نوع ورق فلزی است که برش داده شده و کشیده شده است تا یک الگوی منظم (اغلب الماسی شکل) از مواد متخلخل فلز مانند ایجاد کند. امروز استرچ متال به عنوان به روز ترین متریال در نمای ساختمان های مدرن به کار می رود. استرچ متال به عنوان پوسته ی دوم نمای ساختمان های مدرن مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین استرچ متال به عنوان فعال کننده ی نمای شب به کار می رود. استرچ متال به علت وجود چشمه های متفاوت می توان به عنوان کنترل کننده ی نور روز در نما های شیشه ای مدرن (کرتین وال) به کار رود.

   

  استرچ متال

   

  ویژگی های استرچ متال 

  از دیگر ویژگی های استرچ متال (Expanded metal) می توان به تنوع زیاد در چشمه های آن اشاره کرد.

  استرچ متال

  با توجه به قیمت متریال های موجود در بازار ایران استرچ متال (Expanded metal) یکی از اقتصادی ترین آیتم ها برای استفاده در نماهای مدرن می باشد.

   

   

  استرچ متال

   

   

  روش نصب

  استرچ متال به دو روش VISABLE و IN VISABLE در نماهای سختمانی مدرن اجرا می شود.