• روش نصب کامپوزیت
  08
  01

  روش نصب کامپوزیت

   ورق کامپوزیت به دو روش قابل اجراء می باشد:
   
  1. اجرای ورق کامپوزیت به روش هنگ

  ورق‌ها با استفاده از شيارهای تعبيه شده (چکمه ای)، بصورت ريلی بر روی پروفيل‌های مخصوص آلومينيومی نصب می‌گردند. جهت نصب پس از اجرای کمربندی‌های آهنی جهت شکل گرفتن ساختار زير سازی، نبشی‌ های آهنی با مشخصه سوراخ لوبـيايی روی کمربندی‌ها مطابق با آکس بندی ارائه شده در نقشه‌های اجرايی، نصب می‌گردند. در مرحله بعد، ناودانی‌های ريلی آلوميـنيومی با مقطع مشخص در آکس نبشی‌های آهنی بوسيله براکت‌های آلومينيومی با دو سوراخ لوبيايی به زير سازی متصل می‌شوند. در اين روش جهت جلوگيری از خوردگی بين آهن و آلومينيوم از لاستيک دی الکتريکال بين لامل آلومينيومی و نبشی آهنی استفاده می‌گردد. نهايتا ورق‌های کامپوزيت بوسيله اتصالاتی آلومينيومی به شکل ناودانی (بچه ناودانی) که در داخل لامل‌های آلومينيومی می‌باشند بر روی لامل‌ها نصب می‌گردند 
  مزايای سيستم اجرای کامپوزيت به روش هنگ
   
  - آب بندی اين سيستم، به صورت مکانيکال و بدون نياز به لاستيک و چسب سيليکون می باشد.
  - از زيرسازی آلومينيومی جهت اجرای نما استفاده ميشود به همين دليل رفتار سازه اي زيرسازی و پانل ها در مقابل تنش های حرارتی يکسان است.
  - در مقابل زلزله، بادهای شديد و تنش های ساختمان پايدارتر است.

   

  روش نصب کامپوزیت

   

  روش نصب کامپوزیت

  2. نمای کامپوزیت به روش فیکس
  اجرای ورق کامپوزیت با سیستم فیکس با روش آب بندی دوبل مکانیکی با خم ورق ها بدون استفاده از چسب آب بندی و نوار لاستیکی در نما به کمک سازه آهنی می باشد که باعث جلو گیری از ورود آب به داخل زیر سازی می شود
  در اين روش ورق‌های کامپوزيت پس از برش و شيار به صورت ثابت با پيچ يا پرچ بر روی زير سازی آلومينيومی يا آهنی فیکس شده که مراحل نصب آن از سرعت بالايی بر خوردار است.
  مزايای سيستم اجرای کامپوزيت به روش فيکس:
  - سرعت نصب در اين روش بالاتر است.
  - قيمت تمام شده اجرای اين سيستم  نسبت به دیگر روش های اجرائی
  به صرفه تر است
  - روش نصب و مونتاژ اين سيستم ساده تر است.

  روش نصب کامپوزیت

  روش نصب کامپوزیت


   

  Installation Details
  روش نصب کامپوزیتروش نصب کامپوزیت

  روش نصب کامپوزیت

  روش نصب کامپوزیتروش نصب کامپوزیت

  روش نصب کامپوزیت

  روش نصب کامپوزیتروش نصب کامپوزیت

  روش نصب کامپوزیت

  روش نصب کامپوزیتروش نصب کامپوزیت

 • روش نصب کامپوزیت
  08
  01

  روش نصب کامپوزیت

   ورق کامپوزیت به دو روش قابل اجراء می باشد:
   
  1. اجرای ورق کامپوزیت به روش هنگ

  ورق‌ها با استفاده از شيارهای تعبيه شده (چکمه ای)، بصورت ريلی بر روی پروفيل‌های مخصوص آلومينيومی نصب می‌گردند. جهت نصب پس از اجرای کمربندی‌های آهنی جهت شکل گرفتن ساختار زير سازی، نبشی‌ های آهنی با مشخصه سوراخ لوبـيايی روی کمربندی‌ها مطابق با آکس بندی ارائه شده در نقشه‌های اجرايی، نصب می‌گردند. در مرحله بعد، ناودانی‌های ريلی آلوميـنيومی با مقطع مشخص در آکس نبشی‌های آهنی بوسيله براکت‌های آلومينيومی با دو سوراخ لوبيايی به زير سازی متصل می‌شوند. در اين روش جهت جلوگيری از خوردگی بين آهن و آلومينيوم از لاستيک دی الکتريکال بين لامل آلومينيومی و نبشی آهنی استفاده می‌گردد. نهايتا ورق‌های کامپوزيت بوسيله اتصالاتی آلومينيومی به شکل ناودانی (بچه ناودانی) که در داخل لامل‌های آلومينيومی می‌باشند بر روی لامل‌ها نصب می‌گردند 
  مزايای سيستم اجرای کامپوزيت به روش هنگ
   
  - آب بندی اين سيستم، به صورت مکانيکال و بدون نياز به لاستيک و چسب سيليکون می باشد.
  - از زيرسازی آلومينيومی جهت اجرای نما استفاده ميشود به همين دليل رفتار سازه اي زيرسازی و پانل ها در مقابل تنش های حرارتی يکسان است.
  - در مقابل زلزله، بادهای شديد و تنش های ساختمان پايدارتر است.

   

  روش نصب کامپوزیت

   

  روش نصب کامپوزیت

  2. نمای کامپوزیت به روش فیکس
  اجرای ورق کامپوزیت با سیستم فیکس با روش آب بندی دوبل مکانیکی با خم ورق ها بدون استفاده از چسب آب بندی و نوار لاستیکی در نما به کمک سازه آهنی می باشد که باعث جلو گیری از ورود آب به داخل زیر سازی می شود
  در اين روش ورق‌های کامپوزيت پس از برش و شيار به صورت ثابت با پيچ يا پرچ بر روی زير سازی آلومينيومی يا آهنی فیکس شده که مراحل نصب آن از سرعت بالايی بر خوردار است.
  مزايای سيستم اجرای کامپوزيت به روش فيکس:
  - سرعت نصب در اين روش بالاتر است.
  - قيمت تمام شده اجرای اين سيستم  نسبت به دیگر روش های اجرائی
  به صرفه تر است
  - روش نصب و مونتاژ اين سيستم ساده تر است.

  روش نصب کامپوزیت

  روش نصب کامپوزیت


   

  Installation Details
  روش نصب کامپوزیتروش نصب کامپوزیت

  روش نصب کامپوزیت

  روش نصب کامپوزیتروش نصب کامپوزیت

  روش نصب کامپوزیت

  روش نصب کامپوزیتروش نصب کامپوزیت

  روش نصب کامپوزیت

  روش نصب کامپوزیتروش نصب کامپوزیت