• روش نصب کرتین وال
  05
  01

  روش نصب کرتین وال

  نمای کرتین وال یکی از انواع نماهای مدرن با ترکیب پروفیل های آلومینیومی بعنوان استراکچر و یک متریال پوشش دهنده مانند شیشه، ورق و یا اسپندریل اجرا می شود واصطلاحا به نوعی نمای شیشه ای وسبک با  استراکچر تمام آلومینیومی اطلاق میگردد .نمای کرتین وال  شیشه ای در انواع گوناگونی تولید میشود که میتوان به دو گروه اصلی آن یعنی سیستم یونیتایز و سیستم لامل اشاره کرد. قابل ذکر است که در اکثر نقاط دنیا سیستم لامل را به نام سیستم استیک (Stick)میشناسند.

  انواع کرتین وال

  1-سیستم کرتین وال ترمال بریک کپ دار
   

  روش نصب کرتین وال


  2-سیستم کرتین وال ترمال بریک نیم کپ
   

  روش نصب کرتین وال

   
  3-سیستم کرتین وال ترمال بریک فریم لس
   

  روش نصب کرتین وال

   
  4-سیستم کرتین وال ترمال بریک تقویتی با فولاد
   

  روش نصب کرتین وال

   
  5-سیستم کرتین وال ترمال بریک اسکای لایت
   

  روش نصب کرتین وال

   
  6-سیستم کرتین وال ترمال بریک یو-چنل
   

  روش نصب کرتین وال

   

  7-سیستم کرتین وال ترمال بریک نیم لامل لنگه مخفی
   

  روش نصب کرتین وال • روش نصب کرتین وال
  05
  01

  روش نصب کرتین وال

  نمای کرتین وال یکی از انواع نماهای مدرن با ترکیب پروفیل های آلومینیومی بعنوان استراکچر و یک متریال پوشش دهنده مانند شیشه، ورق و یا اسپندریل اجرا می شود واصطلاحا به نوعی نمای شیشه ای وسبک با  استراکچر تمام آلومینیومی اطلاق میگردد .نمای کرتین وال  شیشه ای در انواع گوناگونی تولید میشود که میتوان به دو گروه اصلی آن یعنی سیستم یونیتایز و سیستم لامل اشاره کرد. قابل ذکر است که در اکثر نقاط دنیا سیستم لامل را به نام سیستم استیک (Stick)میشناسند.

  انواع کرتین وال

  1-سیستم کرتین وال ترمال بریک کپ دار
   

  روش نصب کرتین وال


  2-سیستم کرتین وال ترمال بریک نیم کپ
   

  روش نصب کرتین وال

   
  3-سیستم کرتین وال ترمال بریک فریم لس
   

  روش نصب کرتین وال

   
  4-سیستم کرتین وال ترمال بریک تقویتی با فولاد
   

  روش نصب کرتین وال

   
  5-سیستم کرتین وال ترمال بریک اسکای لایت
   

  روش نصب کرتین وال

   
  6-سیستم کرتین وال ترمال بریک یو-چنل
   

  روش نصب کرتین وال

   

  7-سیستم کرتین وال ترمال بریک نیم لامل لنگه مخفی
   

  روش نصب کرتین وال