• روش نصب اسپایدر
  04
  01

  روش نصب اسپایدر

  نما های شیشه ای اسپایدر معلق زینت بخش فروشگاه های بزرگ و ساختمان های تجاری و اداری و مراکز خرید می باشد. با گسترش سبک های مدرن در ساختمان، نمای شیشه ای اسپایدر حداکثر دید با کمترین میزان استفاده از فریم و فلزات با بالاترین سطح ایمنی و ایزولاسیون را امکان پذیر می کن.

  خصوصیات و اجزای تشکیل دهنده نمای اسپایدر
  -شیشه های با ابعاد بزرگ که به وسیله تکنیک های مختلف لمینت و سکوریت کاملا ایمن شده.

  -اتصالات و بست های اسپایدر که تمام استیل می باشد و به صورت چنگکی دارای اتصالاتی به شیشه است.

  -بادبند ها و استراکچر های کاملا محاسبه شده که اسکلت اصلی نما را تشکیل میدهند با در نظر گرفتن فشار های داخلی مانند باد،زلزله و وزن،ارتفاع شیشه های نما طراحی میگردد.

   

  سیستم های نصب شیشه ی اسپیدر 

  1. سیستم نصب Spider pipe 

  در ابتدا با توجهنما های شیشه ای اسپایدر معلق زینت بخش فروشگاه های بزرگ و ساختمان های تجاری و اداری و مراکز خرید می باشد. با گسترش سبک های مدرن در ساختمان، نمای شیشه ای اسپایدر حداکثر دید با کمترین میزان استفاده از فریم و فلزات با بالاترین سطح ایمنی و ایزولاسیون را امکان پذیر می کن به ابعاد دهنه های مورد نظر و همچنین فشارهای داخلی و خارجی مانند باد و زلزله و .... و توجه به زیبایی شناسی و نیاز مشتری مدول بندی و نقشه اجرایی کار تهیه می گردد.سپس لوله های استنلس استیل (معمولا لوله هایی با قطر 76 یا 102 میلیمتر و حداقل ضخامت 1.5 میلیمتر) را با توجه به دیتیل اجرایی به زمین و سقف به کمک پلیت یا کف کوب متصل میکنیم.

  روش نصب اسپایدر

    پس از این مرحله کانکتورهایی با جنس استنلس استیل را به لوله های مورد نظر با استفاده از جوش آرگون یا جوش برق مخصوص استیل متصل می نماییم.لازم به ذکر است که وظیفه این کانکتورها در نمای شیشه ای اسپایدر متصل نمودن پایه های استیل به چنگکها یا شاسی های اسپایدر می باشد.شاسی های اسپایدر یا همان چنگک ها دارای انواع متفاوت مانند تک شاخ،دو شاخ،سه شاخ، چهار شاخ، متحرک و ..... می باشند.در این مرحله شاسی های اسپایدر (تک شاخ،دو شاخ،سه شاخ،چهار شاخ) را به وسیله پیچ کانکتور به کانکتور و سازه اصلی متصل می نماییم.

  روش نصب اسپایدر

    در نماهای شیشه ای اسپایدر وظیفه متصل نمودن شیشه به سازه اصلی اسپایدر بر عهده رتیل می باشد که با توجه به ضخامت شیشه و نوع شیشه (شیشه سکوریت ، لمینت ، دو جداره و ....) ممکن است رتیلها متفاوت باشند.همچنین این رتیلها از جنس استیل می باشند.با توجه یه اندازه دهنه ها شیشه ها برای تولید سفارش داده می شوند و پس از آن به محل کارگاه حمل می شوند و توسط رتیلها به سازه اصلی متصل می گردند.س از نصب شیشه ها فاصله موجود بین شیشه ها را با چسبهای تلفیقی مخصوص به منظور سلامت شیشه ها و ایزولاسیون نما پر می کنیم.

  2. سیستم نصب Fin Glass

  روش نصب اسپایدر


  3. سیستم نصب Cable Truss

  روش نصب اسپایدر


 • روش نصب اسپایدر
  04
  01

  روش نصب اسپایدر

  نما های شیشه ای اسپایدر معلق زینت بخش فروشگاه های بزرگ و ساختمان های تجاری و اداری و مراکز خرید می باشد. با گسترش سبک های مدرن در ساختمان، نمای شیشه ای اسپایدر حداکثر دید با کمترین میزان استفاده از فریم و فلزات با بالاترین سطح ایمنی و ایزولاسیون را امکان پذیر می کن.

  خصوصیات و اجزای تشکیل دهنده نمای اسپایدر
  -شیشه های با ابعاد بزرگ که به وسیله تکنیک های مختلف لمینت و سکوریت کاملا ایمن شده.

  -اتصالات و بست های اسپایدر که تمام استیل می باشد و به صورت چنگکی دارای اتصالاتی به شیشه است.

  -بادبند ها و استراکچر های کاملا محاسبه شده که اسکلت اصلی نما را تشکیل میدهند با در نظر گرفتن فشار های داخلی مانند باد،زلزله و وزن،ارتفاع شیشه های نما طراحی میگردد.

   

  سیستم های نصب شیشه ی اسپیدر 

  1. سیستم نصب Spider pipe 

  در ابتدا با توجهنما های شیشه ای اسپایدر معلق زینت بخش فروشگاه های بزرگ و ساختمان های تجاری و اداری و مراکز خرید می باشد. با گسترش سبک های مدرن در ساختمان، نمای شیشه ای اسپایدر حداکثر دید با کمترین میزان استفاده از فریم و فلزات با بالاترین سطح ایمنی و ایزولاسیون را امکان پذیر می کن به ابعاد دهنه های مورد نظر و همچنین فشارهای داخلی و خارجی مانند باد و زلزله و .... و توجه به زیبایی شناسی و نیاز مشتری مدول بندی و نقشه اجرایی کار تهیه می گردد.سپس لوله های استنلس استیل (معمولا لوله هایی با قطر 76 یا 102 میلیمتر و حداقل ضخامت 1.5 میلیمتر) را با توجه به دیتیل اجرایی به زمین و سقف به کمک پلیت یا کف کوب متصل میکنیم.

  روش نصب اسپایدر

    پس از این مرحله کانکتورهایی با جنس استنلس استیل را به لوله های مورد نظر با استفاده از جوش آرگون یا جوش برق مخصوص استیل متصل می نماییم.لازم به ذکر است که وظیفه این کانکتورها در نمای شیشه ای اسپایدر متصل نمودن پایه های استیل به چنگکها یا شاسی های اسپایدر می باشد.شاسی های اسپایدر یا همان چنگک ها دارای انواع متفاوت مانند تک شاخ،دو شاخ،سه شاخ، چهار شاخ، متحرک و ..... می باشند.در این مرحله شاسی های اسپایدر (تک شاخ،دو شاخ،سه شاخ،چهار شاخ) را به وسیله پیچ کانکتور به کانکتور و سازه اصلی متصل می نماییم.

  روش نصب اسپایدر

    در نماهای شیشه ای اسپایدر وظیفه متصل نمودن شیشه به سازه اصلی اسپایدر بر عهده رتیل می باشد که با توجه به ضخامت شیشه و نوع شیشه (شیشه سکوریت ، لمینت ، دو جداره و ....) ممکن است رتیلها متفاوت باشند.همچنین این رتیلها از جنس استیل می باشند.با توجه یه اندازه دهنه ها شیشه ها برای تولید سفارش داده می شوند و پس از آن به محل کارگاه حمل می شوند و توسط رتیلها به سازه اصلی متصل می گردند.س از نصب شیشه ها فاصله موجود بین شیشه ها را با چسبهای تلفیقی مخصوص به منظور سلامت شیشه ها و ایزولاسیون نما پر می کنیم.

  2. سیستم نصب Fin Glass

  روش نصب اسپایدر


  3. سیستم نصب Cable Truss

  روش نصب اسپایدر