مزیت کرتین وال; ایجاد سهولت در تهویه
04
04

مزیت کرتین وال; ایجاد سهولت در تهویه

یکی از مزیت های کرتین وال ایجاد سهولت در تهویه است.


بسیاری از ساختمانهای مدرن از طریق کرتین وال تهویه می گردند. در انواع قدیمی تر نمای کرتین وال ها به تنهایی مجموعه ای از عملکرد های تهویه، نور گیری و دید به بیرون را انجام می دادند که باعث می شد رسیدن به بازده بالا در هر کدام از خواسته های مورد نظر به صورت جداگانه غیر ممکن شود.در تهویه طبیعی باید میزان دقیق هوای تبادل شده ، تعداد تعویض های مورد نیاز برای هر فضا ، احتمال ورود گرمایش نامطلوب و ورود صدای نا خواسته مورد بررسی قرار گیرد. نوع عمومی با لولای دو گانه عمودی و افقی برای تهویه طبیعی در تمامی طول سال کارا نمی باشد ، اماچند گونه تهویه را امکان پذیر می سازد . در عمل ، بازده تهویه از طریق نمای کرتین وال ها می تواند با استفاده از المان های تهویه کامل گردد.
تهویه از طریق باز شو های معمول می تواند با باز شو های لولایی افقی ، عمودی ، ترکیبی از این دو یا کشویی صورت پذیرد. این نمای کرتین وال ها به لحاظ کارکرد تعویض هوا ، راحتی در تنظیم ومیزان سختی ساخت و تولیدشان با یکدیگر متفاوت اند. این نوع باز شوها عموما برای مناطقی  با میزان آلودگی صوتی پایین وبا باد های کم سرعت مناسب می باشد. همچنین دید کامل به بیرون و نیز تهویه  کامل فضای داخلی به دلیل میزان بالای تعویض هوا از مزیت های آن است.
تهویه از طریق شیشه های دوجداره کرتین وال برای مناطقی با آلودگی صوتی بالا و با سرعت های بالای باد و جریان های هوایی توصیه می شود. تهویه هوا در این نوع پوسته ها به خصوص در تابستان با مشکلاتی همراه است ، چرا که هوای با دمای بالای حفره ، فضای میان نمای کرتین وال ، میتواندوارد فضاهای داخلی شود. پوسته دوم در این نوع جداره ها از شفافیت دیدمستقیم بیرون می کاهد ،در عین حال که جلوی صدای مزاحم و سرعت بالای باد را گرفته، ناحیه ای به منظور تامین هوای گرم در زمستان را فراهم می کند . حفره بین نمای کرتین وال در عین حال از سایبان قرار گرفته در آن ، در صورت وجود ، محافظت می کند.
در ساختمان های بلند مرتبه ، فشار باد می تواتد چنان زیاد باشد که عملا امکان استفاده از نمای کرتین وال های معمول لولایی را غیر ممکن سازد . همچنین طراح باید میزان ایمنی و محافظت لازم را در برابر باد و باران در حالتی که باز شو باز مانده باشد، مد نظر قرار دهد.در این موارد تهویه از طریق بازشوهای باله ای توصیه می شود .زوایای این باله ها قابل تنظیم اند تا میزان هوای دلخواه را وارد فضای داخلی نمایند . همچنین این باله ها می توانند به منظور تهویه شبانه باز باشند.
در تهویه نفوذی حداقلی هوا از طریق نفوذ آن از میان درزها و شکاف های کوچک صورت می گیرد که عموما با صدای نامطلوب و ناخواسته ای همراه است. مثال ساده این نوع تهویه در نمای کرتین وال های یک جداره قدیمی بدون عایق است که به صورت طبیعی رخ می دهد . از آن جا که تهویه نفوذی چندان اثر موضعی و آشکاری ندارد از این رو میزان بالای تعویض هوایی که بدین صورت در یک بازه زمانی میان مدت در فصول سرد رخ می دهد می تواند باعث اتلاف گرمایش و دمای داخلی و بروز ناراحتی کار بران شود، امری که در ساختمان با باز شو های قدیمی به وفور تجربه شده است.
تهویه با جزئیات کنترلی نیاز اساسی تهویه هوا را تامین میکند. این موضوع به کاربراجازه تهویه کنترل شده بدون استفاده از فن های کمکی را می دهد . موارد بحرانی این نوع کنترل کننده ها  تنظیم کیفیت هوای ورودی و لزوم حضور کاربر برای تنظیم جریان هوا می باشد . در عین حال راهکار مناسبی است تا بازشوی تهویه کننده به صورت مستقل از آب و هوای بیرون عمل کندو باز شوی اصلی مستقلا و به منظور تامین نور و منظر مورد استفاده قرار گیرد. این نوع تهویه در تابستان بهترین وضعیت داخلی را به ارمغان خواهد آورد.
المان های تهویه ای فرو کاهنده صوت در مناطقی با آلودگی صوتی بالا می تواند به بازشو های معمول الحاق گردد. در این صورت گزینه ای مناسب به جای استفاده از نمای کرتین وال های جعبه ای یا جداره های نمای کرتین وال خواهد بود. در این حالت نمای کرتین وال عمومی ، یک دید گسترده و خوب به بیرون را فراهم می سازد.
تعویض هوا و تهویه طبیعی یکی از هدف های اصلی تهویه ، تعویض هوای فضایی مشخص با توجه به کاربری آن برای برآوردن حداقل نیاز آسایشی و بهداشتی کاربر است. تعداد تعویض های هوا از طریق جداره های بیرونی و باز شو ها به دلیل وابسته بودن آن به متغیرهای متعدد به صورت دقیق امکان پذیر نیست.عوامل اصلی نوع وموقعیت باز شو ها ، نیرو های پیشران باد و خاصیت شناوری هوای گرم می باشد. این نیرو ها می تواند در یک اتاق یا در مقیاس بالاتر در یک قسمت یا کل ساختمان فعال گردد. این دو عامل میتوانند به صورت پشتیبان یا متضاد یکدیگر عمل نمایند. بهترین راه حل ،طراحی منعطف باز شوها تامین حداقل نیاز های تعویض طبیعی هوا می باشدو این تعویض می بایست با توجه به عوامل مهم دیگر مانند کنترل صوت ، کنترل دمای هوای ورودی در تابستان و زمستان صورت پذیرد که البته نیازمند دتایل های خاص اجرایی می باشد.
چنانچه هوا را داخل ستونی استوانه ای در نظر بگیریم ، تفاوت تراکم هوای قسمت فوقانی و تحتانی که بدلیل تفاوت دمای آن دو است باعث حرکت عمودی توده هوای گرم و کم چگال بر روی توده هوای سرد یا چگال تر می شود. این رخداد خاصیت شناوری هوای گرم نامیده میشود و به شرط تامین هوای تازه از یک باز شو در پایین استوانه و تخلیه آن از بازشویی در بالاترین قسمت می تواند به مداوم تبدیل شود. عامل تعیین شدت این جریان ارتفاع موثر و میزان تفاوت دمای نقاط تامین و تخلیه هوا می باشد.ارتفاع موثر ، نیز فاصله ارتفاعی نقاط یاد شده است که در عمل می تواند باز شو های تعبیه شده در جداره یک اتاق یک طبقه از یک ساختمان ، باز شو های با فواصل یک تا چند طبقه در حفره ها یا فاصله های هوایی جداره های نمای کرتین وال یا گلخانه ها باشد .در مورد گلخانه ها یا فضاهای بزرگ با ارتفاع زیاد می تواند تفاوت فشاری قابل توجهی بوجود آورد.این موضوع در طبقات بالا باعث فشار حرارتی می شودکه نتیجه آن  جریان هوا به بیرون ساختمان است. این خاصیت اساس عملکرد آتریم ها و دود کش های خورشیدی می باشد.

تهویه :

به صورت کلی سرمایش از طریق تهویه طبیعی در مناطقی با آب و هوای معتدل و در بازه های زمانی مشخصی از سال امکان پذیر است . باز شو ها جریان هوا را به فضا های داخلی هدایت می کنند که عامل پیشران آن ها اختلاف فشار یا جریان های باد است. تجربه ثابت کرده است که این جریان ها می توانند در کل طول سال به کمک راهکار های مناسب فضا های داخلی را به صورت طبیعی تهویه نمایند مگر در فضا هایی با کار بری اداری که در آنها تعداد کاربران و بار های حرارتی داخلی بالا ، کنترل این امر را دشوار می سازد.
 

کرتین والکرتین والدر یک مثال ساده ، چنان که یک اتاق از مابقی ساختمان با یک در جدا شود ، آن گاه هوا تنها از طریق نیروی بالا رونده هوای گرم که حاصل اختلاف دمای هوای بیرون و داخل است ، امکان نفوذ به فضا های داخلی را می یابد. فشار باد چنانچه در آن بسته باشد و نمای کرتین وال های آن تنها دریکسوی آن باشد تاثیر ناچیزی در تهویه خواهد داشت.از سویی اختلاف عمومی دمای درون و بیرون در زمستان حدود  C300 ولی در تابستان بسیار کم است از اینرو سطوح باز شونده در زمستان می بایست بسیار کم و در تابستان زیاد باشد که در هر صورت لزوم استفاده از باز شو های کنترل پذیر را ضروری می سازد. البته عدم تطابق بار های حرارتی داخل و دمای بیرون احتمال ایجاد جر یان های هوایی خشک در زمستان را افزایش می دهد . بار های حرارتی بالاتر از W/m30اتاق هایی با عمق بیشتر از 5 متر جریان های هوایی با سرعت cm/s15 را ایجاد خواهد کردکه به لحاظ حسی نا مطلوب است.افراد حساس چنان چه دمای بیرون پایین تر از C100شود این جریان های نا مطلوب را حس خواهند کرد.