نمای کرتین وال
17
10

نمای کرتین وال

امروزه نماهای مدرن از جمله نمای کرتین وال در سراسر جهان اجرا می‌شود. تقاضا برای ساختمان‌های سبز نه تنها در اروپا بلکه حتی در کشورهای در حال توسعه نیز قابل توجه می‌باشد. این پروژه‌ها از طیف گسترده‌ای استفاده می‌کنند. بنابراین بازار امروز به  انواع نماهای با کارایی بالا برای مدیریت انرژی، روشنایی و تهویه نیاز دارد که نمای کرتین وال امروزه با استفاده از متدها و متریال‌های مدرن توانسته تمامی نیاز های یک نمای سبز را برآورده کند. 
 

 

جداره‌های ترکیبی 

جداره‌های ترکیبی را می‌توان ترکیبی از دو نوع ساده و دو پوسته مانند ترکیب نمای کرتین وال و لوورهای آلومینیومی یا استرچ متال دانست که امتیازات هر کدام را جمع کرده است؛ به گونه‌ای که در هر فضا یا اتاق حداقل یک قسمت از هر کدام آن وجود دارد. از این رو بسته به شرایط آب و هوایی بیرون یا داخل در هر بازه زمانی از سال می‌توان به منظور تهویه از یکی از قسمت‌های ساده یا دو پوسته با ضمانت حفظ شرایط آسایش کاربران استفاده کرد.
در این نوع جداره چنانچه سطوح تک جداره وسیع نباشد از سایه‌بان‌های داخلی برای پوشش استفاده خواهد شد. میزان نسبت سطوح دو پوسته به ساده با توجه به میزان و استراژی تهویه، کاهش آلودگی صوتی و کنترل میزان تابش خورشیدی تعیین خواهد شد. 

نمای کرتین وال

 جداره‌های دو پوسته یکپارچه 
در نوع دو پوسته یکپارچه، فاصله‌ای بین دو پوسته نمی‌باشد. در این نوع، پوسته دوم می‌تواند در فاصله‌ای کمتر از 1 متر تا چند متر با پوسته داخل فاصله داشته باشد اما عموما به لحاظ سازه‌ای مستقل از جداره اول می‌باشد. بازشوهای مربوط به تهویه تنها در بالا و پایین جداره یکپارچه در نظر گرفته می‌شود که این موضوع گرمایش بیش از اندازه را به خصوص در فواصل کم دو پوسته محتمل‌تر می‌سازد. البته این وضیعت می‌تواند با استفاده از بازشوهای بیشتر و نیز ادوات مکانیکی معتدل‌تر گردد. در صورت فاصله کمتر بین دو پوسته امکان دید محدودتر می‌گردد. در این گونه ساختمان‌ها فضاهای داخلی عموما به تهویه مکانیکی نیازمند خواهند بود.
 

نمای کرتین وال

 


دو پوسته کنترل شونده
جداره دو پوسته کنترل شونده را می‌توان پیچیده‌ترین نوع نما به لحاظ طراحی و ساخت دانست که می‌تواند به صورت یک پوسته مستقل بیرونی یا به شکل محدودتر به عنوان بازشوها مستقل مرتبط با کف‌ها و سقف‌های کاذب اجرا گردد. مانند نمای کرتین وال و لوورهای آلومینیومی متحرک. سیستم کنترلی، پوسته را با توجه به شرایط مختلف آب و هوایی و کیفیت فضایی دلخواه تنظیم می‌کند. بدین ترتیب دید به بیرون همواره در حد قابل قبولی تامین شده و تهویه طبیعی صورت خواهد پذیرفت. تضاد عموما در تابستان و بین دو عامل صدا جلوگیری از گرمایش مضاف حفره رخ می‌دهد. همچنین تعداد فراوان بخش‌های متحرک وابسته به سیستم‌های کنترلی هزینه ساخت و به خصوص نگهداری بالایی در بر خواهد داشت.
 

نمای کرتین وال

 


یکی از مهمترین عوامل انتخاب جداره‌ها و شاخص کاهش تراز صدای آن به هنگام باز بودن گشودگی‌های آن و شفافیت وابسته به حداقل انکسار جداره‌های شیشه‌ای آن می‌باشد. به عنوان مثال در جداره‌های دو پوسته کنترل شونده میزان کاهش صدا متوسط و میزان انکسار جداره‌های شیشه‌ای نمای کرتین وال بسیار بالاست. این نوع، امکان تهویه مناسب در تندبادها را امکان‌پذیر می‌کند. در عین حال که فضای زیادی برای ساخت و اجرا نیاز دارد کنترل‌پذیر بودن آن احتمال رخداد گرمایش مضاعف را کاهش می‌دهد. در عین حالی که بو و دود در فضاهای مجاور انتقال می‌یابد، هزینه‌های نظافت آن نیز به دلیل جداره‌های متحرک و بزرگ شیشه‌ای آن بالا خواهد بود.