نمای کرتین وال
02
06

نمای کرتین وال

چهار نوع سیستم در نمای کرتین وال وجود دارد: نردبانی ، استیک ، یونیتایز و ساختاری.

در سیستم های نردبانی، فریم ها به صورت نردبان های مجزا در کارخانه ساخته می شوند و در کنار هم ثابت می شوند. محدودیت های ارتفاع باعث می شود این سیستم برای نما هایی با ارتفاع کم مناسب باشد.
سیستم های استیک محبوب ترین و مقرون به صرفه هستند. قطعات مولیون و ترنزوم که همان لامل های نمای کرتین وال و نگهدارنده شیشه ها هستند به صورت جداگانه و مجزا در محل جمع می شوند و سپس با استفاده از پروفیل ها قاب اصلی نما را می سازند و سپس شیشه ها را برداشت کرده و نصب می کنند.
سیستم ساختاری شبیه به سیستم استیک است.
سیستم های واحد در نمای کرتین وال یونیتایز، قبل از اینکه اجزای کرتین وال به سایت بیایند کاملاً در کارخانه مونتاژ می شوند. این امر اجازه می دهد تا ساختمان به سرعت ساخته شود.
 

نمای کرتین وال

 


مراحل نصب نمای کرتین والدر سیستم کرتین وال با اجرای المان های عمودی آغاز می شود.
پس از آن ترانسوم های افقی به این سازه محکم می شوند ، و سپس واشرها و لاستیک های داخلی ، که پانل های شیشه را نگه می دارند ، به دنبال آن نصب می شوند.
وضیفه اصلی لاستیک ها در نمایکرتین وال این است که به عنوان سدی در برابر عوامل جوی مانند باد و باران عمل کنند و عملا نفوذ آنها را به داخل ساختمان از بین ببرند.
پس از نصب واشرها و لاستیک های مربوطه ، سد حرارتی (ترمال بریک)  اضافه می شود و به دنبال آن ، پانل های شیشه نصب می شوند ، که توسط لاستیک های بیرونی و کپ های افقی و عمودی کاملا در جای خود محکم هستند.
پس از مونتاژ کرتین وال، این پروسه با بستن و قرار دادن درپوش کپ های افقی و عمودی که وضیفه نگه داشتن شیشه ها در جای خود را دارند به پایان می رسد تا زیبایی شناسی مطلوب حاصل شود.
 

نمای کرتین وال

 


محاسبات کرتین وال معمولا مطابق با آیین نامه BS EN 13830 انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که نمای کرتین وال در برابر بار های وارده اعم از بار وزن شیشه و بار باد و ... به اندازه کافی قوی خواهد بود تا بتواند در برابر آنها مقاومت کافی را نشان دهد.
چندین روش وجود دارد که آب باران می تواند توسط آن به یک ساختمان با نمای کرتین وال نفوذ کند. انرژی جنبشی می تواند آب باران را حتی از طریق اتصالات مهر و موم شده سیستم به داخل ساختمان هدایت کند و کشش سطح می تواند باعث چسبندگی آب و حرکت در سطوح شود. از ورود آب به وسیله زهکشی درست و جزئیات اجرایی متعدد می توان جلوگیری کرد.
فشار باد نیز می تواند آب را وارد سازه کند. برای مقابله با این امر می توان از تساوی فشار استفاده کرد. درز بین قسمت بیرونی کرتین وال و مهر و موم های داخلی شیشه به طور طبیعی تهویه می شود تا از ایجاد این اثر نا مطلوب جلوگیری شود. مقادیر کمی از آب مجاز به نفوذ در این منطقه است و دوباره به شکلی کنترل شده از طریق شیارهایی که برای این منظور طراحی شده اند ، به بیرون از این محدوده هدایت خواهد شد.
 

نمای کرتین وال