اجرای کرتین وال
14
02

اجرای کرتین وال


نصب سیستم نمای کرتین وال پروسه‌ای طولانی است. قبل از اینکه لامل‌ها به محل کار برسد، پیمانکار ترتیبات لازم برای انتقال مواد به محل کار را داده و اجزای کرتین وال حمل می‌شود.
 
آنچه در ادامه است تعمیم روش‌هایی است که در ایجاد سیستم نمای کرتین وال وجود دارد. به هیچ وجه این تنها روش ساختن نمای کرتین وال نیست، اما این بخش مراحل لازم برای نصب سیستم استیک یا لامل و سیستم یونیتایز را پوشش می‌دهد.
 


نصب کرتین وال به روش استیک یا لامل:

1- اولین قدم در اجرای نمای کرتین وال به روش استیک ایجاد خطوط کنترل دقیقا همان جایی که کرتین وال استیک باید اجرا شود، می‌باشد. علائم پایه ممکن است بر روی کف و یا جلوتر از لبه مشخص شوند. این علائم باید قبل از اجرا، در طول اجرا و بعد از ساخت نمای کرتین وال که باید در همه طبقه‌ها دیده شود. علائم پایه به عنوان مرجع برای اندازه‌گیری محل بیشتر همه چیز در هر طبقه استفاده می‌شود.
 
2- طرح دقیق نحوه قرارگیری کرتین وال توسط استفاده از خطوط افست و سطوح را که از خطوط کنترل پیش‌ساخته ساخته شده است، تعیین می کند. این روش باید دو بار بررسی شود. نمای کرتین وال باید یک سطح مداوم و در اطراف ساختمان باشد. هر طبقه باید دارای مقدار مناسب ضرفیت برای اتصال دستک‌ها باشد.
 
3- دستک‌ها یکی از مهم‌ترین بخش‌های ساخت و اجرای این نوع از کرتین وال می‌باشند. این دستک‌ها به تیرهای اصلی ساختمان جوش داده شده و یا به ساختار ساختمان توسط پلیت متصل می‌شوند. نوع پروفیل دستک استفاده شده بستگی به نوع طراحی دیوار، طراحی ساختمان و ملاحظات بار دیوار دارد.
 


4- محل دستک‌ها باید دقیق باشد. قرارگیری اشتباه دستک‌ها باعث کاهش کیفیت و ضعف در ساختمان‌ها و اجرای کرتین وال می‌شود.
 
5- متریال‌ها باید قبل از این مواد باید در طول فرایند وارد شوند. قبل از ورود به مکان‌های ذخیره‌سازی و یا برای مواد به طبقه‌های مناسب که آنها می‌رسند، قرارداد را با پیمانکار ترتیب دهید. اکثر اجزای فلزی باید در طبقه مناسب قرار گرفته و از کامیون‌ها تخلیه شوند. با توجه به وزن واحدهای شیشه‌ای، آنها باید در کنار ستون‌ها قرار داشته باشند تا نصب شود. موقعیت مناسب این مواد به کاهش دست زدن به ادامه و از دست دادن با توجه به آسیب کمک می‌کند.
 
6- مولیون‌ها بصورت عمودی معمولا اولین مورد نصب می‌باشد. مولیون‌ها باید به صورت موضعی و دقیق قرار گیرند. مولیون‌ها توسط ترازهای لیزری و شاقول جایگذاری می‌شوند. 
 
7- نصب لامل‌های افقی پس از اینکه تمام المان‌های عمودی در جای خود قرار گرفتند. ترنزوم‌ها یا لامل‌های افقی را می‌توان از طریق پیچ یا براکت به لامل‌های عمودی یا مولیون متصل کرد. 
 
 
8- مهر و موم گوشه‌ها: جایی که یک دیوار با یک لبه یا گوشه قرار می‌گیرد باید توسط متریال‌هایی مانند کامپوزیت یا پر کننده‌های دیگر بسته شوند تا درزی در گوشه‌ها دیده نشود.
 
9- تکمیل اجرای کرتین وال با نصب شیشه. بین قاب‌های کرتین وال را می‌توان با استفاده از متریال‌های مختلف مانند شیشه‌های دو جداره معمولی یا اسپندرال پر نمود. استفاده از داربست یا داربست‌های معلق برای نصب شیشه در این شرایط ضروری است.
 
 

 

اجرای نمای کرتین وال سیستم یونیتایز:
در این سیستم واحدهای پیش‌ساخته به مکان مناسب به ترتیب جابجا می‌شوند تا به هم و به ساختار اصلی ساختمان متصل شوند. این نوع کرتین وال معمولا پس از نصب بصورت یک نمای یکپارچه دیده می‌شوند. طرح و سایر جزئیات سیستم چوب نیز به دیوار متحد شده اعمال می‌شود.