Curtain Wall
30
08

Curtain Wall

نمای Curtain Wall
 نمایCurtain Wall یک مجموعه مستقل قاب با اجزای خود ایستای خود است که در نمای ساختمان به کار می رود. در حالی که سیستم های نمای Curtain Wall سیستم های اختصاصی هستند، بسیاری از آنها در صنعت موجود هستند اما همه سیستم ها عملکرد مشابهی ندارند. 
در ساختمان های تجاری و مشابه، اجزای پوشش ساختمان، به ویژه  نمای Curtain Wall دو عملکرد کلیدی را فراهم می کند: مانع آب و هوایی در برابر عوامل محیطی مانند هوا و آب و همچنین عایق بودن و خصوصیات آکوستیکی بالا.
 
 

Curtain Wall


 نمای Curtain Wall نیروی باد اعمال شده بر روی نما را توسط کمربندی های زیرسازی به سازه ی اصلی منتقل میکند.
Curtain Wall نوعی از نماهای خشک است که ترکیب لامل های آلومینیومی به عنوان فریم و شیشه است.
در این نما ها پوسته ساختمان نقش مهمی در تولید انرژی مورد نیاز بنا برعهده خواهد داشت. بدین صورت که با جذب انرژی خورشید بخش مهمی از گرمایش ساختمان را تامین میکند.
 
 

Curtain Wall


لامل های آلومینیومی Curtain Wall به روش اکسترودی تولید می شود. این لامل ها در دو حالت افقی و عمودی عرضه می شوند. لامل های افقی ترنزوم Transom  و لامل های عمودیMullion نام دارند. لامل های افقی نسبت به لامل های عمودی کوتاهترند. این اختلاف در طول به این دلیل است که بیشترین بار شیشه بر روی لامل های عمودی خواهد بود.
Curtain Wall را می توان با  توجه به روش ساخت و نصب آنها به انواع زیر طبقه بندی کرد: سیستم Stick و سیستم Unitized (همچنین با نام سیستم مدولار شناخته می شود).
در سیستم Stick، قاب کرتین وال که متشکل از لامل های افقی و عمودی با نام های مولیون و ترنزوم و پانل های شیشه ای یا مات است به طور جداگانه نصب می شوند. در سیستم یکپارچه یا Unitized،  Curtain Wallتشکیل شده از واحد های بزرگ است که در کارخانه مونتاژ شده و به سایت ارسال شده و در ساختمان نصب شده است. لامل های عمودی و افقی سیستم Unitized همراه با لامل های مجاور ماژول های دیگر به طور مجزا ساخته شده است و کنار هم یک نمای یکپارچه و بلند ایجاد میکند.
واحدهای نمونه پنج تا شش فوت عرض دارند.
نمای Curtain Wall ها همچنین می توانند به عنوان سیستم های مدیریت آب یا دیوار های مقاوم در برابر با فشار طبقه بندی شوند.
 

Curtain Wall


انواع نمای Curtain Wall به روش Stick:
1-سیستم کرتین وال ترمال بریک کپ دار
2-سیستم کرتین وال ترمال بریک نیم کپ
3-سیستم کرتین وال ترمال بریک فریم لس
4-سیستم کرتین وال ترمال بریک تقویتی با فولاد
5-سیستم کرتین وال ترمال بریک اسکای لایت
6-سیستم کرتین وال ترمال بریک یو-چنل
7-سیستم کرتین وال ترمال بریک نیم لامل لنگه مخفی