نمای کرتین وال
23
08

نمای کرتین وال

نمای کرتین وال
سیستم نمای کرتین وال یک پوشش بیرونی ساختمان است که در آن دیوارهای بیرونی غیر سازه ای هستند که برای حفظ هوای و ساکنان استفاده می شود. از آنجا که دیوار غیر سازه ای است، می توان از مواد سبک وزن ساخته شده، در نتیجه هزینه های ساخت و ساز را کاهش داد. مزیت استفاده از شیشه به عنوان کرتین وال این است که نور طبیعی می تواند عمق بیشتری در داخل ساختمان نفوذ کند. نمای کرتین وال هیچ بار ساختاری از ساختمان را به غیر از بار بار مرده خود حمل نمی کند. نمای کرتین وال برای مقاومت در برابر نفوذ هوا و آب طراحی شده است و همچنین جذب تابشی ناشی از نیروی باد و نیروهای لرزه ای که بر روی ساختمان عمل می کند، مقاومت در برابر بارهای باد، و حمایت سازه در برابر نیروهای بار باران.
 

نمای کرتین وال


نمای کرتین وال یکی از انواع نما های مدرن با ترکیب پروفیل های آلومینیومی به عنوان استراکچر و یک متریال پوشش دهنده مانند شیشه اجرا می شود. نمای کرتین وال به نوعی نمای شیشه ای سب با استراکچر تمام آلومینیومی اطلاق میشود. نمای کرتین وال شیشه ای در انواع گوناگونی تولید می شود که می توان نمای کرتین وال شیشه ای را در دو گروه سیستم یونیتایز و سیستم لامل تقسیم بندی نمود.
 

نمای کرتین وال


جنبه های فیزیکی شیشه ها معمولا با ضرایب انتقال , انعکاس یا جذبشان تعیین می شوند. پارامتر های مرتبط با نور مرئی در دامنه 380 تا 780 نانومتر قرار میگیرد. حال آنکه این پارامتر ها برای کل طیف های خورشیدی بین 300 تا 2500 نانومتر است. میزان انتقال گرما از نمای کرتین وال به تابش گرمایشی بین جام های شیشه ی آن بستگی دارد که منتج از قابلیت انتشار سطوح این جام ها و انتقال گرما از طریق گاز بین جام های شیشه نمای کرتین وال است. گاز های خنثی مانند آرگون به نسبت هوای معمول عایق بسیار مناسبتری برای شیشه های نمای کرتین وال هستند. انتقال در جداره های شیشه ای با فاصله 15 میلیمتری بین جام ها به کمترین میزان خود می رسند. همچنین فریم های بین جام ها میزان عایق بودن نمای کرتین وال را تحت تاثیر قرار میدهد.
 

نمای کرتین وال


سیستم های نمای کرتین وال معمولا با اعضای آلومینیومی اکسترود شده طراحی شده اند، هرچند نمای کرتین وال اول با قاب های فولادی ساخته شده بودند. قاب آلومینیومی معمولا دارای شیشه ای است که یک ساختمان معماری زیبا را می دهد و همچنین منافعی مانند نور روز را فراهم می کند. با این حال، اثرات نور بر آسایش بصری و همچنین افزایش گرمای خورشیدی در یک ساختمان، هنگام استفاده از مقادیر زیاد شیشه ای، کنترل می شود.