روش نصب نمای شیشه ای اسپایدر
03
08

روش نصب نمای شیشه ای اسپایدر

نمای شیشه ای اسپایدر امروزه از پرکاربردترین نماهای مدرن شیشه ای با سطح شفاف گسترده به علت وجود فریم های نگه دارنده شیشه توجهات بسیاری به خصوص معماران را به خود معطوف داشته است.برای نصب اسپایدر در ابتدا با توجه به ابعاد دهنه های مورد نظر و همچنین فشارهای داخلی و خارجی مانند باد و زلزله و .... و توجه به زیبایی شناسی و نیاز مشتری مدول بندی و نقشه اجرایی کار تهیه می گردد. سپس لوله های استنلس استیل استیل (معمولا لوله هایی با قطر 76 یا 102 میلیمتر و حداقل ضخامت 1.5 میلیمتر) را با توجه به دیتیل اجرایی به زمین و سقف به کمک پلیت یا کف کوب متصل می کنیم.

روش نصب نمای شیشه ای اسپایدر

 
پس از این مرحله کانکتورهایی با جنس استنلس استیل را به لوله های مورد نظر با استفاده از جوش آرگون یا جوش برق مخصوص استیل متصل می نماییم.لازم به ذکر است که وظیفه این کانکتورها در نمای شیشه ای اسپایدر متصل نمودن پایه های استیل به چنگکها یا شاسی های اسپایدر می باشد.
شاسی های نمای شیشه ای اسپایدر یا همان چنگک ها دارای انواع متفاوت مانند تک شاخ،دو شاخ،سه شاخ، چهار شاخ، متحرک و ..... می باشند.
در این مرحله شاسی های اسپایدر (تک شاخ،دو شاخ،سه شاخ،چهار شاخ) را به وسیله پیچ کانکتور به کانکتور و سازه اصلی متصل می نماییم.
 
 

روش نصب نمای شیشه ای اسپایدر


در نماهای شیشه ای اسپایدر وظیفه متصل نمودن شیشه به سازه اصلی اسپایدر بر عهده رتیل می باشد که با توجه به ضخامت شیشه و نوع شیشه (شیشه سکوریت ، لمینت ، دو جداره و ....) ممکن است رتیلها متفاوت باشند.همچنین این رتیلها از جنس استیل می باشند.
با توجه یه اندازه دهنه ها شیشه ها برای تولید سفارش داده می شوند و پس از آن به محل کارگاه حمل می شوند و توسط رتیلها به سازه اصلی متصل می گردند.
پس از نصب شیشه ها فاصله موجود بین شیشه ها را با چسبهای تلفیقی مخصوص به منظور سلامت شیشه ها و ایزولاسیون نما پر می کنیم.