روش نصب استرچ متال
10
06

روش نصب استرچ متال

روش نصب استرچ متال
 
1. Visable

2. in Visable 
 

روش نصب استرچ متال


 
Expanded Mesh ویا استرچ متال می تواند به روشهای مختلفی نصب شود.
برای مراقبت از لبه های پانل ها و ایستایی آن ها در مجاورت یکدیگر پروفیل های گوناگونی برای قاب شدن پیشنهاد می شود.
پس از اینکه توری ها ثابت شدند یا جوش داده شدند، می توان آن ها را با روش های مختلفی به سازه کلیپ کرد.
 
 

روش نصب استرچ متال


طراحی با Expanded Mesh یا همان استرچ متال بسیار متنوع است و به شما این امکان را می دهد که چیدمان قطعات  خود را به هر شکلی که می خواهید انجام دهید.
 

 

روش نصب استرچ متال