نحوه اجرای نمای اچ پی ال
05
06

نحوه اجرای نمای اچ پی ال

 نحوه اجرای نمای اچ پی ال


1. سیستم نصب با پیچ و پرچ نمایان 
 نمای اچ پی ال( (HPL )را می توان با استفاده از پیچ و یا پرچ نصب کرد. در این روش پانل ها به ستون های عمودی متصل می گردند. چنانچه دیوار به طور کامل و عمودی هم تراز ( یا به عبارت دیگر شاغول ) نباشد، می توان از یک شبکه غالبا آهنی به عنوان تکیه گاه دوم برای تنظیم فاصله ستون ها استفاده کرد. برای ساخت شبکه معمولا از قوطی های 40*40 استفاده می شود. که با توجه به اینکه در ایران با این مشکل مواجه هستيم توصیه می گردد این عمل انجام شود.
 
 

نحوه اجرای نمای اچ پی ال

 

2.سیستم نصب از طریق پيچ پنهان( هنگ )
در این سیستم نصب اتصالات ( پیچ، پرچ، ... ) بر روی سطح ورق دیده نمی شود. به عبارت دیگر پروفیل های آلومینیومی به پشت پانل متصل می گردد. 
فاصله بین پروفیل های افقی
پس از ایجاد شبکه آهنی، نوبت به پروفیل های افقی می رسد که با استفاده از پیچ  های استنلس استیل به شبکه آهنی پیچ می شود. فاصله بین ریل های افقی می بایست حداکثر 600 میلی متر باشد و برای هر پانل باید حداقل سه ردیف پروفیل در نظر گرفت.
چنانچه طول قدی پانل بین 150 الی 400 میلی متر باشد، می توان صرفا از دو ردیف ریل استفاده کرد. در چنین حالتی فاصله آکس ریل ها نباید از 300 میلی متر تجاوز نماید.
 
 

نحوه اجرای نمای اچ پی ال


 نحوه اتصال قلاب ها
قلاب ها با استفاده از پیچ های استنلس استیل با قطر 6 میلی متر و طول 11.5 میلی متر به پشت اچ پی ال پیچ می شود. این قلاب ها در قسمت فوقانی دارای یک سوراخ 8 میلی متري می باشد که برای تنظیم ارتفاع قلاب به وسیله بولت و یا مهار کردن آن بر روی پروفیل مورد استفاده قرار می گیرد.
فاصله بین قلاب هایی که پشت پانل پیچ می شود به شرح ذیل مي باشد:
 ضخامت 6 میلی متر         حداقل 600 میلی متر
ضخامت 8 میلی متر         حداقل 800 میلی متر
  
 

نحوه اجرای نمای اچ پی ال

 

 3. نصب پانل ها در خطوط منحنی
 با توجه به ساختار اچ پی ای و روکش طبیعی آن نمی توان پانل ها را نورد یا خم کرد. لیکن پانل ها از انعطاف کافی جهت نصب شدن در خطوط منحنی را برخوردار نمی باشند. هنگام نصب می بایست اطمینان حاصل نمود که استرس فیزیکی به پانل ها وارد نشده و تحت فشار نمی باشند. برای این منظور کافی است که به نکات ذیل توجه شود.
1) تنها روش نصب پانل ها در خطوط منحنی سیستم پیچ یا پرچ نمایان می باشد.
2) پانل ها باید در جهت طول ورق نصب شود.
3) در مقایسه با نصب در خطوط صاف، فاصله بین تکیه گاه ها می بایست به 400 میلی متر کاهش یابد.
4) بر اساس شعاع منحنی، از ورق با ضخامت مناسب استفاده شود.