پروژه اداری تجاری الماس نور ـ صادقیه خیابان آیت الله کاشانی

ـ اجرای نمای کامپوزیت
ـ اجرای نمای شیشه ای فریم لس
ـ درب های اتوماتیک
ـ اجرای لوگوی ساختمان با ورق کامپوزیت
ـ نور پردازی نما