پروژه اداری و تجاری ، پارک وی - خیابان فرشته

اجرای نمای کامپوزیت
نمای شیشه ای فریم لس
درب های اتوماتیک