• تاریخچه شرکت
  01
  08

  تاریخچه شرکت

  شـرکت مهندسی آرمـه سـازه در زمینـه مشـاوره،
  طراحی و اجرای نمای مدرن می باشد ، که با تکیه
  بـر دانش مهندسین ، متخصصین و تـوانایی فنی
  پـرسنل خـود همگـام بـا تـوسعه عـلم ساخـتـمان،
  همـراه بـا کـادری مجرب با بیش از 10 سال سابقه
  در ایـن رشتـه تـخصـصی پـای گـذاشته و بـا هدف
  رسیدن به متد و استاندارد های روز دنیا و کسب
  رضایت مشتریان به فعالیت خود ادامه می دهد.


  تگ های مطلب :
 • تاریخچه شرکت
  01
  08

  تاریخچه شرکت

  شـرکت مهندسی آرمـه سـازه در زمینـه مشـاوره،
  طراحی و اجرای نمای مدرن می باشد ، که با تکیه
  بـر دانش مهندسین ، متخصصین و تـوانایی فنی
  پـرسنل خـود همگـام بـا تـوسعه عـلم ساخـتـمان،
  همـراه بـا کـادری مجرب با بیش از 10 سال سابقه
  در ایـن رشتـه تـخصـصی پـای گـذاشته و بـا هدف
  رسیدن به متد و استاندارد های روز دنیا و کسب
  رضایت مشتریان به فعالیت خود ادامه می دهد.


  تگ های مطلب :