اجرای کرتین وال
14
02

اجرای کرتین وال


نصب سیستم کرتین وال پروسه ای طولانی است. قبل از اینکه لامل ها به محل کار برسد. پیمانکار ترتیبات برای انتقال مواد به محل کار و اجزای کرتین وال حمل می شود.
 
آنچه در ادامه است تعمیم روش هایی است که در ایجاد سیستم دیوار پرده وجود دارد. به هیچ وجه این تنها روش ساختن کرتین وال نیست، اما این بخش مراحل لازم برای نصب سیستم استیک یا لامل و سیستم یونیتایز را پوشش می دهد.
 

اجرای کرتین وال

 


نصب کرتین وال به روش استیک یا لامل:
1- اولین قدم در اجرای کرتین وال به روش استیک ایجاد خطوط کنترل دقیقا همان جایی که کرتین وال استیک باید اجرا شود می باشد. علائم پایه ممکن است بر روی کف و یا جلوتر از لبه مشخص شوند. این علائم باید قبل از اجرا، در طول اجراو بعد از ساخت کرتین وال که باید در همه طبقه ها دیده شود. علائم پایه به عنوان مرجع برای اندازه گیری محل بیشتر همه چیز در هر طبقه استفاده می شود.
 
2- طرح دقیق نحوه قرار گیری کرتین وال توسط استفاده از خطوط افست و سطوح کف سطحی را که از خطوط کنترل پیش ساخته ساخته شده است، تعیین می کند. این روش باید دو بار بررسی شود. کرتین وال باید یک سطح مداوم و در اطراف ساختمان باشد. هر طبقه باید دارای مقدار مناسب ضرفیت برای اتصال دستک ها باشد.
 
3- دستک ها یکی از مهمترین بخش های ساخت و اجرای این نوع از کرتین وال می باشند. این دستک ها به تیر های اصلی ساختمان جوش داده شده و یا به ساختار ساختمان توسط پلیت متصل می شوند. نوع پروفیل دستک استفاده شده بستگی به نوع طراحی دیوار، طراحی ساختمان و ملاحظات بار دیوار دارد.
 
4- محل دستک ها باید دقیق باشد. قرار گیری اشتباه دستک ها باعث کاهش کیفیت و ضعف در ساختمان ها و اجرای کرتین وال می شود.
 
5- متریال ها باید قبل از این مواد باید در طول فرایند وارد شوند. قبل از ورود به مکان های ذخیره سازی و یا برای مواد به طبقه های مناسب که آنها می رسند، قرارداد را با پیمانکار ترتیب دهید. اکثر اجزای فلزی باید در طبقه مناسب قرار گرفته و از کامیون ها تخلیه شوند. با توجه به وزن واحدهای شیشه ای، آنها باید در کنار ستون ها قرار داشته باشند تا آنها نصب شود. موقعیت مناسب این مواد به کاهش دست زدن به ادامه و از دست دادن با توجه به آسیب کمک می کند.
 

 

اجرای کرتین وال

 

6- مولیون ها بصورت عمودی معمولا اولین مورد نصب می باشد. مولیون ها باید به صورت موضعی و دقیق قرار گیرند. مولیون ها توسط تراز های لیزری و شاقول جایگزاری می شوند. 
 
7- نصب لامل های افقی پس از اینکه تمام المان های عمودی در جای خود قرار گرفتند. ترنزوم ها یا لامل های افقی را میتوان از طریق پیچ یا براکت به لامل های عمودی یا مولیون متصل کرد. 
 
 
8- مهر و موم گوشه ها: جایی که یک دیوار با یک لبه یا گوشه قرار می گیرد باید توسط متریال هایی مانند کامپوزیت یا پر کننده های دیگر بسته شوند تا درزی در گوشه ها دیده نشود.
 
9- تکمیل اجرای کرتین وال با نصب شیشه. بین قاب های کرتین وال را می توان با استفاده از متریال های مختلف مانند شیشه های دو جداره معمولی یا اسپندرال پر نمود. استفاده از داربست یا داربست های معلق برای نصب شیشه در این شرایط ضروری است.
 
 

اجرای کرتین وال

 


اجرای کرتین وال سیستم یونیتایز:
در این سیستم واحدهای پیش ساخته به مکان مناسب به ترتیب جابجا می شوند تا به هم متصل شوند و به ساختار اصلی ساختمان متصل شوند. این نوع کرتین وال معمولا پس از نصب بصورت یک نمای یکپارچه دیده می شوند. طرح و سایر جزئیات سیستم چوب نیز به دیوار متحد شده اعمال می شود.